Maloprodajna mreža (trgovine) obrta "KARLO" uključuje do današnjeg dana naših vlastitih 17 prodavaonica, na području Zagreba i Karlovca, a posluju pod nazivom "Mesnice Karlo".
(Pritiskom miša na broj prodavaone možete pogledati slike svake prodavaone)

Prodavaonica   1    
ŠPANSKO
D.Cesarića 71
tel. 3894-568
Prodavaonica   2    
SAVICA
Lastovska 2
tel. 6119-059
Prodavaonica   3    
PREČKO
Slavenskog 1
tel. 3873-844
Prodavaonica   4    
LUG SAMOBORSKI
Bistrec 16
tel. 3376-082
Prodavaonica   5    
SAMOBOR
Milakovićeva bb
tel. 3366-636
Prodavaonica   6    
TRNSKO
Trnsko 29
tel. 6550-081
Prodavaonica   7    
ZAPREŠIĆ
Trg Mladosti 14
tel. 3310-095
Prodavaonica   8    
VRAPČE
Jačkovina 1
tel. 3483-266
Prodavaonica   9    
DUBRAVA
Koledinečka bb
tel. 2995-807
Prodavaonica 10    
GAJNICE
Bolnička 95
tel. 3453-804
Prodavaonica 11    
DUBRAVA
Vile Velebita 8
tel. 2995-969
Prodavaonica 12    
ZAPREŠIĆ
Tržna 1
tel. 3310-235
Prodavaonica 13    
UTRINE
Francevljev prilaz bb
tel. 6600-579
Prodavaonica 14    
MAKSIMIR
Bukovačka 25
tel. 2305-069
Prodavaonica 15    
KARLOVAC
J. Broza bb
tel. 047/411-188
Prodavaonica 16    
ŠPANSKO
D. Cesarića 71
tel. 3896-745
Prodavaonica 17    
SAMOBOR
Gajeva 4
tel. 3323-281